AKEY
PRI
English  Español  Français  Kréyol
  
Document sans titre
 
 

Byenvini

     
 
Bèl Bonjou    
     

Pa rapôt a travay oben pou dé rézon pli pèwsonèl, ou désidé fè tèks a vou jwenn plis moun.

Pou pwofésyonèl, tradiksyon ka pèrmèt janbé bayè é miltipliyé posibilité a vou pas i ka wouvè dé mawché ki avan sa té fèmé, é i ka èspozé travay a-vou ba dé moun ki pé jwenn pratik a-w. Tradiksyon sé osi on sign ka di ou wouvè, otan pou konmès ki pou politik jénéral a lantoupriz-la.

Pèwsonèlman, tini enpé rézon pou itilizé tradisyon: fè moun dékouvè travay é pasyon a-vou pli lwen ki fwontyè a péyi a-w, souprann doudou a-vou si i fèt adan on dôt péyi, é pou konpwann on liv ou on tèks ki ékri adan on lang ki pa ta-w.

Kèlkèswa rézon ki fè ou bizwen on tradiksyon, bik an mwen sé vansé èvè vou pou pésa réyalizé objèktif a-w.