AKEY
PRI
English  Español  Français  Kréyol
  
Document sans titre
 

Tradiksyon

 
Tini plizyè sèvis, é yo tout byen pèwsonalizé. Kèlkèswa longè é nati a tèks a vou, ou pé senten ou ké tini on travay fèt adan on tan rézonab é on bon kalité. Ou ké savé konmen tan pou atann é ou ké tini tout détay si ou bizwen èsplikasyon.
 
 
Sèvis a Tradiksyon
     
  .::
Tradiksyon Litérè [poézi, essays, artik, etc.]
  .::
Tradiksyon Tèknik [notis, magazin a sosyété, etc.]
  .::

Tradiksyon Elèktwonik [Sit Internet, jé vidéo, etc.]
Pou ni plis détay, désann li la rèstan.

  .::
Dôt Tradiksyon ankô. An ka envité-vou a kontakté mwen pou diskité é tini plis détay.
 
 
Tradiksyon Elèktwonik .::. Tradiksyon a Sit Internet
     
 
Pou tradiksyon a Sit Internet, an ka okipé mwen dè tout koté tèknik.
  .:: Tradiksyon a tèks asi zimaj, é léjann (alt="lejann")
  .:: Tradiksyon a script é kôd HTML
  .:: Chanjé pozisyon a tèks é foto pou paj-la pa bankal
  .:: Dapré sa ou bizwen, an ké pé pwopozé-w dôt sèvis ankô, kon chanjé "mo-klé" a-vou pou référansman adan motè kon Yahoo! é Google.
   
 
Sit Internet-lasa ka byen montré tousa. Sé mwen-menm ki okipé dè tout koté tèknik é ki ranjé sé ilistrasyon-la.